Kullanım Koşulları

İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup ta bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden Yıldız Alışveriş Merkezi' nin ve/veya  Yıldız Alışveriş Merkezi  Web Sitesi' nin, bu sitedeki he rtürlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının,  Yıldız Alışveriş Merkezi'nın yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şu kadar ki; Yıldız Alışveriş Merkezi Web Sitesi'ni ziyaret edenlerin, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi'nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü,  Yıldız Alışveriş Merkezi'nın logosunun, anasayfa ile alt bölüm bağlantılarının  Yıldız Alışveriş Merkezi dışı web sitelerinde kullanımı ve kullanıcılar tarafından Yıldız Alışveriş Merkezi'nın sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, Internet'in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, Yıldız Alışveriş Merkezi'min hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren 

 

 Yıldız Alışveriş Merkezi iş bu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.

 

 Yıldız Alışveriş Merkezi Web Sitesi'nde yer alan her türlü bilgi, istatistikti şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde  Yıldız Alışveriş Merkezi tarafından garanti edilmemektedir.